Cookie- en privacyverklaring

ICTSN, gevestigd aan Fliet 25 8855 CH Sexbierum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ictsn.nl
Fliet 25
8855 CH
Sexbierum
0681670809

Persoonsgegevens die wij verwerken

ICTSN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Afmeting van woning

– Apparaten die jij gebruikt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ictsn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ICTSN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– Het analyseren van eventuele betalingen die niet zijn gelukt.

– Het verbeteren van onze diensten.

– Om diensten voor jou te kunnen uitvoeren.

– ICTSN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ICTSN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICTSN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ICTSN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
Persoonsgegevens                   > 7 Jaar > Belastingwet

Personalia                                  > 7 Jaar > Belastingwet

Internetbrowser en apparaat type >7 Jaar> Belastingwet, voor het verbeteren van onze website en de controle van eventuele betalingen van jou aan ICTSN.

Afmeting woning                   >tot voltooien dienst “slimme verlichting”> opstellen voor offerte slimme verlichting.

Apparaten die jij gebruikt >Afhankelijk van contractduur onderhoudscontract, ingeval van reparatie worden deze gegevens na 3 maanden verwijderd.

Adres                                          >

Jouw adres is waardevol voor ons omdat ICTSN moet weten waar ICTSN moet zijn wanneer ICTSN een dienst voor jou moeten afhandelen. Daarnaast houden wij van ICTSN een database bij met ICT problemen die in het verleden zijn voorgekomen, zo kan ICTSN precies zien waar een ICT probleem zich voordeed en hoe deze is opgelost. Zo kan ICTSN in de toekomst gerelateerde problemen sneller oplossen, en gaat de kwaliteit van ICTSN omhoog.

ICTSN bewaart jouw adres > onbeperkt.

Wil jij dat ICTSN jouw adres toch verwijderd? Stuur dan een e-mail naar info@ictsn.nl.

IP adres                                    >

Wanneer jij een reactie plaatst op een blog artikel van ICTSN kan ICTSN zien vanaf welk IP adres jouw reactie is geplaatst. Dit is een functionaliteit van ons CMS systeem, wij delen jouw IP adres niet met derden, alleen wanneer bijvoorbeeld politie, justitie dit volgens de wet bij ons zal aanvragen. Wanneer jij wilt dat wij jouw IP adres verwijderen zal automatisch ook jouw reactie op het blogartikel van ICTSN worden verwijderd.

Wil jij dat ICTSN jouw IP adres toch verwijderd? Stuur dan een e-mail naar info@ictsn.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ICTSN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

LFS Harlingen – In geval van reparatie smartphone / tablet. (voor meer informatie zie privacyverklaring LFS)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken alleen noodzakelijke cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social Media Plugins en Knoppen

Op de pagina’s van ICTSN maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn”, “Instagram en “Google+”. Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc, Google Inc, LinkedIn Inc, en Twitter Inc. Door gebruik te maken van de website van ICTSN kunnen Facebook Inc, Google Inc, LinkedIn Inc, en Twitter Inc zien dat jij mogelijk interesse hebt in een dienst, product of verhaal van ons. Op basis van die informatie kunnen Facebook Inc, Google Inc, LinkedIn Inc, en Twitter Inc jouw advertenties tonen die matchen met de informatie die te vinden is op de website van ICTSN.

ICTSN gebruikt deze buttons om het contact met klanten en het bereik van klanten te verbeteren. Echter heeft ICTSN geen invloed op het beleid van Facebook Inc, Google Inc, LinkedIn Inc, en Twitter Inc.

Reactiemogelijkheden op het blog

Wij bieden de gebruikers van ons blog de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogberichten. Indien een gebruiker een reactie achterlaat op het blog die op deze website wordt gepubliceerd, worden naast de reacties ook informatie over het tijdstip van het plaatsen van de reactie evenals de gebruikersnaam (het pseudoniem) gekozen door de persoon in kwestie opgeslagen en gepubliceerd. Het e-mailadres wordt eveneens gelogd. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dit vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ICTSN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ictsn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ICTSN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICTSN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ictsn.nl

De website van ICTSN is beveiligd met een ssl certificaat, deze is te herkennen aan het slotje voor het webadres in de browserbalk. En de tekst https voor het webadres. Een ssl certificaat voorkomt dat eventuele hackers kunnen meekijken wanneer jij op de website van ICTSN actief bent.

ICTSN bewaard jouw gegevens lokaal op een laptop die beveiligd is met gezichtsherkenning, pincode, antivirus software en firewall. Daarnaast bewaard ICTSN jouw gegevens als back-up op een externe harde schijf die in de vestiging van ICTSN is opgeslagen. ICTSN bewaard jouw gegevens ook op de webserver van de website www.ictsn.nl, ook deze is beveiligd met een sterk wachtwoord en SSL certificaat. Jouw gegevens worden door ICTSN ook op papier bewaard in een map die wordt opgeslagen in de vestiging van ICTSN. De vestiging van ICTSN wordt bewaakt door sloten op deuren en ramen en wordt tevens bewaakt door een hond.

Alleen Mathew Steman kan jouw gegevens inzien. Mathew Steman is de eigenaar van ICTSN.

Wanneer toch blijkt dat jouw gegevens zijn gelekt via ICTSN maken wij direct melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En neemt ICTSN contact met jou op om te melden dat jouw gegevens zijn gelekt. Op deze manier blijven wij transparant en kun jij passende maatregelen nemen.